ResimLink - Resim Yükle
Arşiv

Köy ve Beldeler Valiliğe bağlandı

              BEYŞEHİR – Bakanlık, Konya Valiliği’ne de genelge gönderirken, özellikle kapatılacak olan belde belediyeleri konusunda dikkatli olunması istendi. İçişleri Bakanlığı tarafından büyükşehir olacak illerin..

Köy ve Beldeler Valiliğe bağlandı

 

            BEYŞEHİR – Bakanlık, Konya Valiliği’ne de genelge gönderirken, özellikle kapatılacak olan belde belediyeleri konusunda dikkatli olunması istendi. İçişleri Bakanlığı tarafından büyükşehir olacak illerin valiliklerine genelge gönderildi. Genelgede belediyelerin kararlarının valilik onayından geçeceği ifade ediliyor.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in imzaladığı ve bakanlık tarafından valiliklere gönderilen genelge şöyle:

İHBAR BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

“Büyükşehir belediyelerinin sınırlarının değiştirilmesi ile il nüfusu 750.000’den fazla olan 13 ilde büyükşehir belediyesi kurulması ile ilgili Bakanlığımız bünyesinde yürütülen teknik çalışmalar son aşamaya gelmiş durumdadır. Bununla birlikte, Bakanlığımıza söz konusu illerdeki bazı belediyelerin sahibi olduğu taşınmaz malları elden çıkarma ve belediyeleri borçlandırma yoluna gittikleri yönünde bilgiler ulaşmaktadır. Bu çerçevede, idarede bütünlük ve hizmetlerde sürekliliğin sağlanması, kamu menfaatinin korunması amacıyla yeni bir düzenleyici işlem yapılıncaya kadar aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

1- Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerindeki bütün belde belediyeleri her türlü taşınmaz tahsisi, satışı ve kiralanması, yeni personel istihdamı, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planı yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile inşaat ruhsatı işlemleri hariç her türlü imar uygulaması, iş makineleri ve diğer taşıtların satılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi’ndeki hükümler saklı kalmak kaydıyla borçlanmaları ve ticari plaka verilmesi ile ilgili işlemlerini valilik onayı ile yapacaklardır.

KARARLARI MÜLKİ AMİR ONAYLAYACAK

2- Birinci maddede ifade edilen iller ile İstanbul ve Kocaeli illerinde yer alan köyler, taşınmaz tahsisi, satışı ve kiralanması, yeni personel istihdamı, iş sözleşmesi yapılması, iş makineleri ve diğer taşıtların satılması ve borçlanma işlemlerini mahallin en büyük mülki idare amirinin onayı ile gerçekleştireceklerdir.

3- Birinci maddede ifade edilen belediyeler yürürlükte bulunan imar planlarına uygun olmak şartıyla yapı ruhsatlarını vermeye devam edeceklerdir. Ancak, söz konusu belediyelerin sınırlarında kaçak, ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı önlemek üzere valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler mevzuatta öngörülen yetkilerini kullanacak ve gerekli tedbirleri alacaklardır.

4- Vali ve kaymakamlar birinci ve ikinci maddelerde ifade edilen onay yetkilerini, Anayasa’nın 127. Maddesi’nin 5. fıkrasında ifade edilen; mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması ilkelerine uygun biçimde kullanarak iyi niyetten uzak işlemlerin yürütülmesine imkan vermeyeceklerdir. İl valileri genelgenin uygulanması ile ilgili gerekli gözetim, denetim ve koordinasyonu sağlayacaktır.”

Öte yandan konuyla ilgili görüştüğümüz belediye başkanları konuya temkinli yaklaşarak bu süreçte tedbirlerin alınmasının doğal olduğunu ancak valiliklerin belediyelerin kararlarını engellemek gibi bir yetkisi bulunamayacağını vurguladılar.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL